Vragen van (aan) sceptici

Alle godsdiensten zijn gelijkwaardig, er is immers maar één God.

Waarom zou het christendom superieur zijn aan andere godsdiensten?


Mijn vragen en suggesties:

 

Maak een vergelijkende studie van christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme,

b.v. met betrekking tot vergeving van zonden en een leven na de dood.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Zijn de verschillen in leer en praktijk overbrugbaar?

 

Hoe weet je dat er maar één God is?

Als er maar één God is, hoe kunnen we deze God leren kennen?

 

Ik zie je reactie graag tegemoet: contact

Godsdiensten zijn een gevaar voor de wereldvrede.

Het zou goed zijn voor de mensheid om alle godsdiensten te verbieden of op zijn minst te privatiseren: Je mag wel geloven, maar alleen achter de voordeur.


Mijn vragen en suggesties:

 

Zijn er landen waar het gelukt is om godsdienst te verbieden of te privatiseren?

Zo ja, heeft dit geleid tot meer vrede en welvaart voor de bevolking?

 

Ik zie je reactie graag tegemoet: contact