Ongezuurde broden

Het feest van de ongezuurde broden volgt direct op Pesach en duurt zeven dagen:

 

Op de vijftiende dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden voor de HEERE.
Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. (Leviticus 23:6)

 

De eerste en de laatste dag van het feest zijn sabbat.

Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. (Leviticus 23:7 en 8)

 

Het feest herinnert aan de uittocht uit Egypte, toen het volk Israël met haast moest vertrekken.

Er was geen tijd om het deeg te laten rijzen … (Exodus 12:39)

Het feest van de ongezuurde broden wordt gevierd

van de 15de tot de 21ste Nissan.

Dit jaar van 6 - 12 april 2023


Het feest van de ongezuurde broden wordt veelal in combinatie met Pesach gevierd.
De voorbereidingstijd op Pesach is dan ook dezelfde als voor het feest van de ongezuurde broden.

 

In de Joodse traditie wordt in de dagen voor Pesach/Ongezuurde broden het hele huis

grondig gereinigd van zuurdesem. (Exodus 13:7)

Zuurdesem is een beeld van boosheid, slechtheid en onwaarachtigheid.

 

In geestelijke zin is de voorbereidingstijd van Pesach/Ongezuurde broden een goede gelegenheid

ons levenshuis grondig te reinigen:

 

Laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest

en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. (2 Korinthe 7:1)

 

Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn.

U bent immers ongezuurd, want ook ons Pascha is voor ons geslacht: Christus.

Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg,

ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid,

maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. (1 Korinthe 5:6-8)