Pesach

De viering van Pesach gaat terug op de bevrijding en uittocht van het volk Israël uit Egypte,

zoals beschreven in Exodus 12

Pesach wordt gevierd op de 14de Nissan

Dit jaar: 5 april 2023

 

In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand,

tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE.

(Leviticus 23:5)


Deze dag moet voor u een gedenkdag worden.

U moet hem vieren als een feest voor de HEERE.

U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. (Exodus 12:14)

De 10de plaag

 

Nadat het volk Israël eeuwenlang te lijden heeft gehad onder de slavernij in Egypte,

roept God Mozes om het volk uit te leiden en te brengen naar het Beloofde Land Kanaän. (Exodus 3)

De farao weigert het volk te laten gaan. (Exodus 5:2)

God antwoordt met zware oordelen (de 10 plagen) om Egypte te dwingen. (Exodus 7:4 en 5)

 

De 10de plaag houdt in dat alle eerstgeborenen in het land zullen sterven (Exodus 11)

Israël krijgt van de HEERE God een bijzonder teken: het bloed van een lam. (Exodus 12)

Ze krijgen de opdracht het bloed aan de beide deurposten en aan de bovendorpel aan te brengen van de huizen waarin zij verblijven.

 

En het bloed zal u tot teken zijn aan de huizen waarin u verblijft.

Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn

die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen: Exodus 12:13

 

Zo heeft het volk Israël letterlijk geschuild achter het bloed van een lam.


Ze krijgen de opdracht om dezelfde nacht het lam, op vuur gebraden,

met ongezuurde broden en bittere kruiden te eten.(Exodus 12:8)

 

Met Pesach gedenken we hoe het volk Israël:

1. bewaard is voor het oordeel, door te schuilen achter het bloed van een lam

2. verlost is uit de slavernij van Egypte

 

Pesach wijst op de HERE Jezus:

 

ook ons Pascha is voor ons geslacht: Christus (1 Korinthe 5:7)

 

Hat lam dat de Israëlieten slachten moesten en waarvan zij het bloed aan de huizen moesten aanbrengen,

wijst op het Lam van God (Johannes 1:36), de HERE Jezus Christus, die ons heeft vrijgekocht met Zijn bloed,

als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petrus 1:19; Exod. 12:5).

 

Een bijzonder detail: Er mocht geen been van het lam gebroken worden. (Exodus 12:46)

Wat gebeurde er, nadat Jezus aan het kruis was gestorven?

 

Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat … vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was, maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. (Johannes 19:31-33)

Jezus viert de avond voor Zijn lijden en sterven met Zijn leerlingen Pesach. 

(Lukas 22:14-20)

 

Tijdens de viering neemt de HERE Jezus brood en een beker wijn

en geeft deze een voor de leerlingen nieuwe betekenis:

 

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het hen met de woorden:

Dit is Mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

 

En evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei:

Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

 

Doe dat tot Mijn gedachtenis: De HERE zegt m.a.w.: De volgende keer als jullie Pesach vieren,

denk dan bij het breken van het brood en het drinken van de wijn aan Mij!

Vehi She'amda


וְהִיא שֶׁעָמְדָה לַאֲבוֹתֵינוּ וְלָנוּ
שֶׁלֹּא אֶחָד בִּלְבָד עָמַד עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ
אֶלָּא שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִים עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ
וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַצִּילֵנוּ מִיָּדָם


Vehi she'amda lavoteinu
Vehi she'amda lavoteinu velanu
Shelo echad bilvad omad aleinu lechaloteinu
Omad aleinu lechaloteinu

 

Vehakadosh Baruch hu matzileinu
Matzileinu miyadim
Vehakadosh Baruch hu matzileinu
Matzileinu miyadim

 

Dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven
Dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven: de belofte
Want het is niet één vijand, die tegen ons opstond om ons te vernietigen

 

Maar de Heilige, gezegend is Hij, redde ons van hun hand
Maar de Heilige, gezegend is Hij, redde ons van hun hand

Pesach-viering: Voorbereiding

 

In de Joodse traditie wordt in de dagen voor Pesach het hele huis grondig gereinigd van zuurdesem.

(Exodus 13:7)

Zuurdesem is een beeld van boosheid, slechtheid en onwaarachtigheid.

 

In geestelijke zin is de voorbereidingstijd van Pesach een goede gelegenheid ons levenshuis grondig te reinigen:

 

Laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest

en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. (2 Korinthe 7:1)

 

Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn.

U bent immers ongezuurd, want ook ons Pascha is voor ons geslacht: Christus.

Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg,

ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid,

maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. (1 Korinthe 5:6-8)

 

Pesach-viering

 

1. Lied: Vehi She'amda

2. Lezen: Exodus 12

3. We eten matzes en maror (bittere kruiden) en denken aan hoe Israël in slavernij in Egypte was

4. Overdenking: Exodus 12 (bewaring, bevrijding, verlossing)

5. Lied: Psalm 118:7 en 14 (oude berijming)

6. Dank en voorbede voor Israël

7. Lezen: 1 Korinthe 5:6-8

8. Stil en persoonlijk gebed (schuldbelijdenis)

9. Lezen: Lukas 22:14-20

10. Overdenking: Ook ons Pascha is geslacht

11. We denken bij brood en wijn aan de HERE Jezus

12. Dankzegging voor vergeving en reiniging van zonden, verlossing en verzoening

13. Lied: O heilig Lam van God (JdH 801:1 en 4)

14. Zegen: Numeri 6:24-26