Onze opdracht

We willen mensen in contact brengen met de HERE Jezus,

de gestorvene en opgestane HEER en HEILAND, die zelf gezegd heeft:

 

Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven! (Johannes 6:47)

 

We willen mensen oproepen, bemoedigen en helpen om in geloof te leven:

 

Leven in geloof is leven met het WOORD van God

onder leiding van en in de kracht van de Heilige Geest.

 

Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd

en kan gebruikt worden om onderricht te geven,

om dwalingen en fouten te weerleggen,

om op te voeden tot een rechtschapen leven,

zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is

en voor elk goed doel volledig is toegerust. (2 Timotheüs 3:16 en 17)

Wat wij geloven