Tom en Bea

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet.
(1 Johannes 5:12)

 

"Leven in geloof" is een initiatief van Tom en Bea Pikker.

 

Vanaf februari 2018 wonen wij Tom (1951) en Bea (1950) in Wieringerwerf.


Onze zoon Bram (1983) woont met veel plezier in het Thomashuis Breezand. Bram is een rustige, lieve jongeman met veel interesse voor muziek.

Van 1992 tot 2007 waren we in Oostenrijk waar we ons vooral hebben bezig gehouden met evangelisatie- en gemeentewerk. We waren uitgezonden door de European Christian Mission (ECM), een internationale zendingsorganisatie met het Nederlandse kantoor in Deventer.

Onze opleiding hebben we van 1978 tot 1980 gevolgd op de Evangelische Bijbelschool in Doorn.


We komen beide uit een rooms-katholiek gezin, maar zijn in feite vanuit het atheïsme tot geloof gekomen.
Begin jaren zeventig hebben we ons leven opengesteld voor de HERE Jezus.
We hebben ons aan Hem toevertrouwd.
Vanaf dat moment laten we ons door Hem leiden.


De Bijbel, het WOORD van God, is voor ons een levend en krachtig boek geworden.
Het is de HEERE God die door Zijn WOORD tot ons spreekt.
  

We willen mensen in contact brengen met de HERE Jezus die zelf gezegd heeft:

 

Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven! (Johannes 6:47)


Hoe kunnen we vorm en inhoud geven aan de "zevende dag",

die door de HEERE God geheiligd (apart gezet) is

en waaraan Hij Zijn zegen heeft verbonden? Zie Genesis 2:3

 

Hoe kunnen we als gelovigen uit de volken op gepaste wijze

aandacht geven aan de "feestdagen van de HEERE"? Zie Leviticus 23

 

Welke betekenis hebben de "spijswetten" voor ons? Zie Leviticus 11

 

We komen graag in contact met mensen, die net als wij willen weten

wat Gods bedoelingen in deze dingen zijn. 

We maken deel uit van de Westfriese Evangelie Gemeente in Grootebroek,

een eigentijdse gemeente, waar je van harte welkom bent, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is.