Tom en Bea

Wie de Zoon heeft, heeft het leven;

wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet.
(1 Johannes 5:12)

 

"Leven in geloof" is een initiatief van Tom en Bea Pikker.

 

Onze zoon Bram (1983) woont met veel plezier in het Thomashuis Breezand. Bram is een rustige, lieve jongeman met veel interesse voor muziek.

 

Bea is 28 maart 2023 na een lang ziekbed door de HEERE God thuisgehaald.

Ze mag nu rusten in hemelse heerlijkheid.

Van 1992 tot 2007 waren we in Oostenrijk waar we ons vooral hebben bezig gehouden met evangelisatie- en gemeentewerk. We waren uitgezonden door de European Christian Mission (ECM), een internationale zendingsorganisatie met het Nederlandse kantoor in Deventer.

Onze opleiding hebben we van 1978 tot 1980 gevolgd op de Evangelische Bijbelschool in Doorn.


We komen beide uit een rooms-katholiek gezin, maar zijn in feite vanuit het atheïsme tot geloof gekomen.
Begin jaren zeventig hebben we ons leven opengesteld voor de HERE Jezus.
We hebben ons aan Hem toevertrouwd.
Vanaf dat moment hebben we ons door Hem laten leiden.

Hij mocht ons leven inhoud en richting geven.


De Bijbel, het WOORD van God, is levend en krachtig.
Het is de HEERE God die door Zijn WOORD tot ons spreekt.
  

Het is en blijft mijn verlangen om mensen in contact te brengen met de HERE Jezus die zelf gezegd heeft:

 

Ik ben de opstanding en het leven.

Wie in Mij gelooft, zal leven,

ook al is hij gestorven. (Johannes 11:25)