Literatuur

Inspiratie en gezag van de Bijbel - Rene Pasche


De betrouwbaarheid van de geschriften van het NT - F.F. BruceWie denkt, moet geloven - Prof. Dr. Wilder Smith


Meer dan een timmerman - Josh McDowell