Heel de Schrift

Het is zinvol en nuttig om de hele Bijbel te lezen en te overdenken.
Dat is wat we met Heel de Schrift willen doen.

 

We willen de Bijbel bestuderen aan de hand van de Bijbelboeken,
te beginnen bij Genesis tot en met het laatste Bijbelboek, de Openbaring.


Het hoofdbestanddeel van de cursus is het lezen en overdenken van het betreffende Bijbelgedeelte.
De vragen helpen om goed te kijken naar wat er geschreven staat.

Ze leiden tot meer inzicht en verdieping en stimuleren tot een persoonlijke toepassing.

 

Heel de Schrift doe je samen met een mentor, iemand die uit eigen ervaring weet waar het over gaat.
Deze persoon zal jouw persoonlijke coach zijn, iemand met wie je alles kunt delen.

Natuurlijk kun je ieder moment stoppen.
Er zijn van jouw kant geen verplichtingen.

Heel de Schrift is gratis.

Heel de Schrift 1: Genesis 1 - 11

 

1. Inleiding Oude Testament

2. Inleiding Genesis

3. De schepping van hemel en aarde: Genesis 1:1 - 2:3

4. De eerste mensen: Genesis 2:4-25

5. De zondeval: Genesis 3:1-24

6. Kaïn en Abel: Genesis 4:1-26

7. Van Adam tot Noach: Genesis 5:1 - 6:8

8. De zondvloed: Genesis 6:9 - 9:29

9. De toren van Babel: Genesis 10:1 - 11:26

10. Hoe nu verder?

Heel de Schrift 1 - Genesis 1 - 11 is ook beschikbaar
voor wie geen gebruik wenst te maken van de mentor-service: