Jouw hulp

Diensten elders

Tom is graag bereid in gemeenten en kerken, op conferenties en toogdagen, enz.
te dienen met Woordverkondiging, Bijbelstudie en Cursussen.
We zijn dankbaar wanneer de gemaakte kosten (reiskosten, studiemateriaal, e.d.) vergoed worden.
Verder laten we het graag over aan degenen die Tom uitnodigen.

Neem s.v.p. contact met ons op wanneer hiervoor belangstelling mocht zijn.

Wie financieel wil helpen kan een gift overmaken naar:


Bankrekening NL02INGB0000254997
t.n.v. ECM Nederland te Deventer
onder vermelding van: Tom en Bea Pikker

(giften via ECM kun je aftrekken van je belastbaar inkomen omdat de stichting ECM erkend is als ANBI)

Ter overweging:

Er zijn veel goede projecten in de wereld die financiële steun nodig hebben.
Niemand kan alles steunen, zodat er sowieso een keuze gemaakt moet worden.
Wij vinden het belangrijk dat mensen zich daarbij door de HEER laten leiden.

De mensen die bij ons en het werk dat we mogen doen betrokken zijn vragen we om er vooral biddend mee bezig te zijn en aan de HEER te vragen of Hij hen wellicht een bepaalde financiële verantwoordelijkheid hierin geeft.


Geef in geloof en met blijmoedigheid:
Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft,
niet met tegenzin of dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. (2 Kor. 9:7)